Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ ba

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 05-06-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
02
48
74
G7
107
589
423
G6
5365
6729
1126
8099
0178
3305
5526
7327
4955
G5
6044
0492
0176
G4
97539
50838
84886
08834
35653
43973
28308
07221
43346
47089
14847
53197
75496
01311
39719
58125
87710
35139
32956
51925
27375
G3
72092
98840
10037
31343
40458
51490
G2
50891
39932
15630
G1
32809
29079
14803
ĐB
204147
898030
455494
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9, 8, 7, 2 5 3
1 1 9, 0
2 9, 6 1 5, 5, 6, 7, 3
3 9, 8, 4 0, 2, 7 0, 9
4 7, 0, 4 3, 6, 7, 8
5 3 8, 6, 5
6 5
7 3 9, 8 5, 6, 4
8 6 9, 9
9 1, 2 7, 6, 2, 9 4, 0

Xổ số Miền Nam - 04-06-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
35
18
78
G7
694
097
860
G6
5704
6837
1529
8374
3070
1797
7946
9425
9204
G5
7108
7153
5252
G4
07713
00139
87898
00553
85539
61542
57346
92356
56126
35101
31635
61185
58271
06277
51403
03058
02378
83624
93123
29168
26640
G3
52190
09635
31614
26630
32101
35138
G2
69890
73891
00840
G1
23947
58346
27148
ĐB
585165
853973
560921
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 8, 4 1 1, 3, 4
1 3 4, 8
2 9 6 1, 4, 3, 5
3 5, 9, 9, 7, 5 0, 5 8
4 7, 2, 6 6 8, 0, 0, 6
5 3 6, 3 8, 2
6 5 8, 0
7 3, 1, 7, 4, 0 8, 8
8 5
9 0, 0, 8, 4 1, 7, 7

Xổ số Miền Nam - 03-06-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
20
05
48
26
G7
096
463
858
633
G6
9319
5879
8421
1552
9759
2554
0179
9477
4639
7541
9019
9780
G5
8592
8672
4325
9245
G4
24273
96010
32536
79016
58375
08815
41639
53259
95294
35263
38069
10158
45386
66212
09954
60681
00135
88618
32245
64223
75079
84000
41947
36256
00846
11960
22321
83197
G3
77105
18824
53414
99605
36254
64150
25939
78448
G2
12430
41938
22093
65375
G1
24135
24715
60686
31861
ĐB
331639
063233
475175
384051
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 5, 5 0
1 0, 6, 5, 9 5, 4, 2 8 9
2 4, 1, 0 3, 5 1, 6
3 9, 5, 0, 6, 9 3, 8 5, 9 9, 3
4 5, 8 8, 7, 6, 5, 1
5 9, 8, 2, 9, 4 4, 0, 4, 8 1, 6
6 3, 9, 3 1, 0
7 3, 5, 9 2 5, 9, 9, 7 5
8 6 6, 1 0
9 2, 6 4 3 7

Xổ số Miền Nam - 02-06-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
16
69
55
G7
716
417
203
G6
0293
6388
9516
1863
1661
4769
2701
7555
6055
G5
1626
3830
3529
G4
79462
55647
97354
50492
22857
76349
05303
09764
85471
77777
52998
76877
02760
33896
27514
70617
84663
64069
02849
39341
84024
G3
02751
86763
40688
40021
75272
79020
G2
41892
00695
20114
G1
31513
52325
49376
ĐB
608610
291727
060152
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 1, 3
1 0, 3, 6, 6, 6 7 4, 4, 7
2 6 7, 5, 1 0, 4, 9
3 0
4 7, 9 9, 1
5 1, 4, 7 2, 5, 5, 5
6 3, 2 4, 0, 3, 1, 9, 9 3, 9
7 1, 7, 7 6, 2
8 8 8
9 2, 2, 3 5, 8, 6

Xổ số Miền Nam - 01-06-2023

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
59
68
08
G7
366
143
506
G6
5545
4022
2465
5116
0180
4734
5274
2853
8672
G5
1934
1353
6077
G4
16223
80721
02211
00829
86451
24258
55524
88835
15903
49598
60603
51514
71171
69248
12182
87363
82940
20354
97578
73537
58506
G3
35595
25343
49099
43305
48969
22804
G2
83475
34391
05003
G1
96574
25179
78964
ĐB
196337
100086
840109
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5, 3, 3 9, 3, 4, 6, 6, 8
1 1 4, 6
2 3, 1, 9, 4, 2
3 7, 4 5, 4 7
4 3, 5 8, 3 0
5 1, 8, 9 3 4, 3
6 5, 6 8 4, 9, 3
7 4, 5 9, 1 8, 7, 4, 2
8 6, 0 2
9 5 1, 9, 8

Xổ số Miền Nam - 31-05-2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
82
85
91
G7
516
243
651
G6
2249
8239
5416
0118
1711
2344
3044
6803
4086
G5
4805
5906
2187
G4
60520
98371
30494
23903
37145
61470
85227
84300
37786
00830
42863
76077
22590
94878
02979
06496
02309
29585
36834
83878
78623
G3
47617
61289
97874
59859
49510
39535
G2
56564
24748
99058
G1
91859
52702
25367
ĐB
776856
290965
839121
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3, 5 2, 0, 6 9, 3
1 7, 6, 6 8, 1 0
2 0, 7 1, 3
3 9 0 5, 4
4 5, 9 8, 4, 3 4
5 6, 9 9 8, 1
6 4 5, 3 7
7 1, 0 4, 7, 8 9, 8
8 9, 2 6, 5 5, 7, 6
9 4 0 6, 1

Xổ số Miền Nam - 30-05-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
70
76
29
G7
237
775
585
G6
7954
6999
0586
6752
7899
2193
1592
1302
6978
G5
1348
2455
0152
G4
62453
90186
14840
45345
17115
66409
04502
51919
05671
69912
57800
71006
39929
60165
07583
38824
33135
91264
26174
91803
31739
G3
94442
87102
81765
06321
84864
06013
G2
47014
51890
97390
G1
31195
29032
74242
ĐB
263248
183144
962882
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2, 9, 2 0, 6 3, 2
1 4, 5 9, 2 3
2 1, 9 4, 9
3 7 2 5, 9
4 8, 2, 0, 5, 8 4 2
5 3, 4 5, 2 2
6 5, 5 4, 4
7 0 1, 5, 6 4, 8
8 6, 6 2, 3, 5
9 5, 9 0, 9, 3 0, 2

Xổ số Miền Nam - 29-05-2023

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
50
15
45
G7
453
398
988
G6
9927
2176
1003
1269
6300
3681
8499
1319
0526
G5
8051
1865
0332
G4
67589
09910
66017
14590
01912
81722
52246
49894
90856
89313
97588
98120
28011
37641
06419
30902
63646
59799
76404
38635
01988
G3
66390
40716
31700
03744
14122
59503
G2
87280
48322
36933
G1
58068
59352
86591
ĐB
124399
526934
031619
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0, 0 3, 2, 4
1 6, 0, 7, 2 3, 1, 5 9, 9, 9
2 2, 7 2, 0 2, 6
3 4 3, 5, 2
4 6 4, 1 6, 5
5 1, 3, 0 2, 6
6 8 5, 9
7 6
8 0, 9 8, 1 8, 8
9 9, 0, 0 4, 8 1, 9, 9

Xổ số Miền Nam - 28-05-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
82
86
94
G7
497
308
604
G6
5152
3075
9573
1178
7155
9156
5600
0254
3631
G5
4705
2825
3287
G4
13195
19840
58854
06985
90936
04846
75946
77143
71458
42458
22137
12456
32273
14888
75086
41713
60326
93852
13474
53684
12231
G3
12975
62157
47970
68530
58184
14911
G2
35479
65910
30252
G1
47338
35048
20604
ĐB
230897
077788
716889
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 4, 0, 4
1 0 1, 3
2 5 6
3 8, 6 0, 7 1, 1
4 0, 6, 6 8, 3
5 7, 4, 2 8, 8, 6, 5, 6 2, 2, 4
6
7 9, 5, 5, 3 0, 3, 8 4
8 5, 2 8, 8, 6 9, 4, 6, 4, 7
9 7, 5, 7 4

Xổ số Miền Nam - 27-05-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
63
89
79
20
G7
260
287
333
980
G6
6879
4846
9181
9662
8717
4094
9298
9778
7347
8478
5675
8182
G5
6545
9475
8525
1399
G4
87137
11858
58616
28538
19370
22517
87915
32306
90385
07244
17458
62906
56905
34558
97279
13525
21878
64546
59169
78649
58849
81043
63999
62675
04268
99682
96074
32969
G3
55682
86425
16760
99988
56598
18042
07001
94348
G2
56854
18921
46861
77096
G1
80920
87937
37888
46108
ĐB
467972
087646
871775
332287
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 6, 5 8, 1
1 6, 7, 5 7
2 0, 5 1 5, 5 0
3 7, 8 7 3
4 5, 6 6, 4 2, 6, 9, 9, 7 8, 3
5 4, 8 8, 8
6 0, 3 0, 2 1, 9 8, 9
7 2, 0, 9 5 5, 9, 8, 8, 9 5, 4, 8, 5
8 2, 1 8, 5, 7, 9 8 7, 2, 2, 0
9 4 8, 8 6, 9, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 100 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 100 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 100 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 100 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 100 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 100 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 100 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 100 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "100 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP