Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 25-03-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
76
18
81
88
G7
730
287
185
639
G6
8387
9798
4717
2959
6301
2516
7706
7753
6561
3519
9188
0211
G5
6290
9628
1126
8213
G4
97120
00669
10268
74972
61942
34626
77512
25928
37014
54797
71201
52331
06556
50351
28922
44672
49320
69093
63113
78870
77182
80775
30390
72526
37892
27821
25074
50245
G3
42256
79889
54703
74431
52279
45780
50594
48175
G2
74069
12509
15579
56775
G1
59679
13533
39637
08783
ĐB
262761
814707
489646
922815
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 9, 3, 1, 1 6
1 2, 7 4, 6, 8 3 5, 3, 9, 1
2 0, 6 8, 8 2, 0, 6 6, 1
3 0 3, 1, 1 7 9
4 2 6 5
5 6 6, 1, 9 3
6 1, 9, 9, 8 1
7 9, 2, 6 9, 9, 2, 0 5, 5, 5, 4
8 9, 7 7 0, 2, 5, 1 3, 8, 8
9 0, 8 7 3 4, 0, 2

Xổ số Miền Nam - 18-03-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
98
37
37
23
G7
675
223
038
558
G6
3536
4304
7824
7595
2862
4155
7582
7129
7834
3007
6250
9555
G5
4574
0062
4944
1381
G4
70828
74359
94685
73710
10604
60340
72101
75636
47586
94579
51624
30536
00797
10570
33454
98226
98889
55733
73169
13713
91951
60301
70757
01284
27465
58330
69025
22878
G3
89426
78718
88756
39968
66758
23081
28956
88609
G2
92246
80135
62108
02661
G1
06266
05961
30118
21913
ĐB
652444
770175
443531
459103
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4, 1, 4 8 3, 9, 1, 7
1 8, 0 8, 3 3
2 6, 8, 4 4, 3 6, 9 5, 3
3 6 5, 6, 6, 7 1, 3, 4, 8, 7 0
4 4, 6, 0 4
5 9 6, 5 8, 4, 1 6, 7, 0, 5, 8
6 6 1, 8, 2, 2 9 1, 5
7 4, 5 5, 9, 0 8
8 5 6 1, 9, 2 4, 1
9 8 7, 5

Xổ số Miền Nam - 11-03-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
58
23
75
75
G7
525
614
729
748
G6
9039
6211
2345
1486
3660
9902
0759
7377
2600
3772
9090
0837
G5
2468
1801
2129
1516
G4
84103
00189
28448
37140
06400
84634
24574
48189
58104
85438
00947
14362
81237
88386
42657
01630
15883
55028
76944
53382
21745
95980
09657
79875
90524
74402
40084
21138
G3
04483
27882
94115
40933
68734
90578
04185
67567
G2
10417
64310
97936
42308
G1
21765
44104
00047
54444
ĐB
270765
804991
868753
882900
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3, 0 4, 4, 1, 2 0 0, 8, 2
1 7, 1 0, 5, 4 6
2 5 3 8, 9, 9 4
3 4, 9 3, 8, 7 6, 4, 0 8, 7
4 8, 0, 5 7 7, 4, 5 4, 8
5 8 3, 7, 9 7
6 5, 5, 8 2, 0 7
7 4 8, 7, 5 5, 2, 5
8 3, 2, 9 9, 6, 6 3, 2 5, 0, 4
9 1 0

Xổ số Miền Nam - 04-03-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
31
91
85
33
G7
058
861
207
070
G6
7458
4693
0231
6827
5471
6714
1524
2854
1523
9405
2140
4643
G5
6768
5519
2326
7669
G4
42494
19380
16333
90895
27406
90446
10090
95336
68702
62198
75783
98806
64172
97842
35912
60709
53978
13189
56999
85240
13264
27561
19221
41456
40776
22152
50421
16503
G3
44266
31054
43109
37762
47211
49794
98855
62165
G2
78724
35701
70590
96164
G1
85345
77724
13421
04339
ĐB
715547
105598
988623
531480
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 1, 9, 2, 6 9, 7 3, 5
1 9, 4 1, 2
2 4 4, 7 3, 1, 6, 4, 3 1, 1
3 3, 1, 1 6 9, 3
4 7, 5, 6 2 0 0, 3
5 4, 8, 8 4 5, 6, 2
6 6, 8 2, 1 4 4, 5, 1, 9
7 2, 1 8 6, 0
8 0 3 9, 5 0
9 4, 5, 0, 3 8, 8, 1 0, 4, 9

Xổ số Miền Nam - 25-02-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
35
86
44
13
G7
629
689
360
947
G6
5573
1952
4019
3715
4975
3519
7143
4629
4304
5194
4189
0868
G5
7313
8482
4606
8682
G4
46640
50558
13886
83796
33480
36128
80439
50683
30460
14869
21711
23214
61485
82463
07531
99475
73265
03831
59733
47748
01856
54756
79891
74988
48906
58253
01140
46056
G3
62042
76147
84516
13315
07287
80118
34785
58646
G2
79520
08372
26793
03944
G1
56547
95974
19767
94547
ĐB
369214
964522
106038
877086
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 4 6
1 4, 3, 9 6, 5, 1, 4, 5, 9 8 3
2 0, 8, 9 2 9
3 9, 5 8, 1, 1, 3
4 7, 2, 7, 0 8, 3, 4 7, 4, 6, 0, 7
5 8, 2 6 6, 3, 6
6 0, 9, 3 7, 5, 0 8
7 3 4, 2, 5 5
8 6, 0 3, 5, 2, 9, 6 7 6, 5, 8, 2, 9
9 6 3 1, 4

Xổ số Miền Nam - 18-02-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
57
91
95
86
G7
986
186
510
049
G6
2859
3207
8368
3730
4502
6880
1600
2216
9942
3521
7833
6606
G5
3356
7915
0268
1577
G4
26964
43846
03563
31518
21828
47048
88422
63078
20418
01281
53391
93006
18844
78429
51154
14261
02247
51525
01478
58763
54159
95264
48905
07420
32249
91801
12475
75585
G3
59274
89975
11018
92688
20244
46588
91540
45229
G2
00678
25465
57714
30160
G1
05798
71594
96638
36274
ĐB
901193
352100
942562
182031
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 0, 6, 2 0 5, 1, 6
1 8 8, 8, 5 4, 6, 0
2 8, 2 9 5 9, 0, 1
3 0 8 1, 3
4 6, 8 4 4, 7, 2 0, 9, 9
5 6, 9, 7 4, 9
6 4, 3, 8 5 2, 1, 3, 8 0, 4
7 8, 4, 5 8 8 4, 5, 7
8 6 8, 1, 0, 6 8 5, 6
9 3, 8 4, 1, 1 5

Xổ số Miền Nam - 11-02-2023

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
37
36
03
12
G7
891
956
701
540
G6
4534
7901
6027
7448
7826
2274
4423
6651
1344
1646
4555
3168
G5
3930
7453
2416
8230
G4
88328
19721
19256
92527
10381
61487
43308
84657
91359
98055
59558
53472
95496
36971
48960
31862
66246
30199
16346
70090
97272
46841
27203
27339
41342
89824
57822
32956
G3
71517
71789
83632
33729
17247
40379
61514
55011
G2
61967
55455
43903
74463
G1
59144
75505
59853
65564
ĐB
977073
845326
301795
977946
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 1 5 3, 1, 3 3
1 7 6 4, 1, 2
2 8, 1, 7, 7 6, 9, 6 3 4, 2
3 0, 4, 7 2, 6 9, 0
4 4 8 7, 6, 6, 4 6, 1, 2, 6, 0
5 6 5, 7, 9, 5, 8, 3, 6 3, 1 6, 5
6 7 0, 2 4, 3, 8
7 3 2, 1, 4 9, 2
8 9, 1, 7
9 1 6 5, 9, 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP