Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 31/03/2023


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

487 98

04

970 67

715 47

06

144 96

434 47

07

825 71

09

830 34

11

977 73

270 65

13

511 25

841 65

14

105 65

16

793 35

18

901 93

652 44

20

643 31

763 35

21

483 86

23

929 47

25

369 14

262 61

27

317 71

196 65

28

153 78

30

772 32


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

909 77

06

328 46

376 40

09

123 23

13

883 67

646 22

16

288 00

20

699 01

665 17

23

241 81

27

545 88

624 49

30

155 15


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

572 15

06

365 91

221 18

09

257 01

13

036 71

964 79

16

680 17

20

391 71

669 59

23

114 16

27

273 63

022 04

30

708 75


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

144 79

07

354 67

445 05

10

409 62

14

775 82

055 29

17

893 50

21

152 03

319 57

24

831 55

28

803 38

479 10

31

598 62


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

045 94

07

988 44

271 92

10

686 04

14

294 53

463 26

17

171 53

21

389 86

944 18

24

790 95

28

957 11

414 48

31

566 89


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

558 22

07

479 38

953 08

10

978 73

14

268 04

486 41

17

364 33

21

076 07

672 13

24

368 80

28

514 45

043 86

31

003 53


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

717 84

731 66

04

357 05

08

162 64

385 85

11

553 82

15

760 75

404 58

18

698 07

22

437 72

890 91

25

405 01

29

379 67


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

173 61

874 14

04

444 32

08

983 76

472 92

11

488 15

15

228 41

735 61

18

363 63

22

882 49

465 65

25

199 13

29

510 99


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

595 92

169 98

04

713 65

08

063 93

286 26

11

761 95

15

511 18

916 41

18

003 68

22

770 21

113 20

25

120 05

29

496 94


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

202 64

581 27

05

078 83

09

230 13

874 78

12

426 32

16

212 56

447 04

19

908 07

23

798 45

453 54

26

397 42

30

335 86


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

643 17

266 66

05

742 10

09

256 83

287 78

12

470 79

16

414 66

370 63

19

067 27

23

486 54

930 54

26

276 35

30

304 77


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

895 50

443 38

05

822 88

09

540 96

644 93

12

883 53

16

441 84

628 99

19

495 09

23

760 33

767 13

26

021 82

30

598 30


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

170 17

617 02

06

945 74

10

465 44

171 51

13

951 03

17

452 22

004 76

20

293 17

24

850 41

450 66

27

528 65

31

734 13


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

465 24

602 92

06

804 09

10

268 88

579 57

13

530 36

17

939 50

466 56

20

315 68

24

097 60

978 52

27

743 31

31

439 15


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

670 56

966 03

06

209 66

10

143 37

226 69

13

399 53

17

686 41

163 55

20

622 60

24

901 36

967 50

27

723 96

31

886 16


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

206 76

105 98

07

838 80

11

845 26

804 91

14

745 25

18

352 00

770 75

21

208 93

25

964 22

814 07

28

750 88


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

444 00

988 23

07

940 35

11

301 95

868 53

14

392 80

18

942 62

443 31

21

792 53

25

106 38

489 46

28

235 43


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
04

698 05

531 80

07

660 00

11

977 46

882 00

14

475 09

18

182 31

459 03

21

026 85

25

877 86

922 15

28

923 50


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

939 39

05

747 28

299 96

08

834 15

12

478 56

272 59

15

623 94

19

025 77

536 69

22

205 17

26

737 36

154 33

29

459 62


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

104 80

05

654 68

880 68

08

140 82

12

038 74

901 88

15

515 46

19

006 75

260 71

22

332 03

26

069 45

316 98

29

201 43


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2023

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

712 33

05

187 96

165 46

08

292 09

12

417 98

100 62

15

356 96

19

618 81

099 84

22

808 14

26

672 31

952 93

29

951 32

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP